|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Dit is wat de woningcorporatie van mij met Pre6 mag verwachten

Woningcorporatie

Daar waar de woningcorporatie min of meer gedwongen zélf bestuurder is, kan ik met Pre6 tijdelijk in haar plaats treden. Uiteraard met instemming van de vergadering van eigenaars en voor een beperkte tijd. Het is immers mijn missie om een intern VvE bestuur in te richten en te trainen. Ik treed terug zodra de VvE bestuurlijk selfsupporting is en zowel bestuur als (extern) beheer goed zijn geregeld. 

Mijn inzet met Pre6 als interim bestuurder ontlast de ‘eigenaarsrol’ in belangrijke mate. De corporatie vertegenwoordiger die deze functie vervult kan zich nu óók in de vergaderingen van eigenaren vrij opstellen en zich concentreren op de voorliggende agendapunten.   

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan door mij gebeld of gemaild voor een eerste inventarisatie van uw wensen.