|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Dit is wat de vastgoedbelegger van mij met Pre6 mag verwachten

Vastgoedbelegger

Ook voor u als vastgoedbelegger is instandhouding van het gebouw, met alles wat daar technisch, juridisch en bestuurlijk bij komt kijken, de enige wijze om het door u geïnvesteerd vermogen te behouden en te laten renderen. Dat vraagt een professionele aanpak van zowel de extern beheerder als het bestuur. Een sterk en daadkrachtig neutraal bestuur is daarbij noodzaak. 

Met Pre6 breng ik mijn ervaringen en visie in. Dat zal ertoe leiden, dat de VvE vanuit een open bestuursmodel en heldere communicatie haar doelstellingen zal realiseren. 

Ook kan ik u met Pre6 bijstaan in het splitsingsproces. Bij voorkeur al vanaf de conceptfase van het voorgenomen bouwplan. Samen met u kan ik een voor de notaris geschikt startdocument voor een werkbare akte opstellen. Dit mede gestoeld op mijn gebruikerservaringen in gelijksoortige projecten.

En als dat u helpt, zal ik met Pre6 als eerste bestuurder de operationele opstart van de nieuwe Vereniging van Eigenaars begeleiden. Oplevering van de algemene ruimten, het opstellen van een realistische startbegroting en het inrichten en trainen van een intern VvE bestuur behoren dan tot mijn taken. Ik treed terug zodra de VvE bestuurlijk selfsupporting is en zowel bestuur als (extern) beheer goed zijn geregeld.

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan door mij gebeld of gemaild voor een eerste inventarisatie van uw wensen.