|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Dit is wat het grootwinkelbedrijf van mij met Pre6 mag verwachten

Grootwinkelbedrijf

Ook voor het grootwinkelbedrijf dat relatief veel bezit in een gemengd complex heeft, of in de vergadering van eigenaars over het merendeel van de stemmen beschikt, is gedelegeerd bestuur van de vereniging een strategische optie. Mij inzetten als interim bestuurder ontlast de ‘eigenaarsrol’ in belangrijke mate. De Retail vertegenwoordiger die deze functie vervult kan zich nu óók in de vergaderingen van eigenaren vrij opstellen en zich concentreren op de voorliggende agendapunten. 

Met Pre6 breng ik mijn ervaringen en visie op het gebied van VvE beheer in. Dat zal ertoe leiden, dat de VvE vanuit een open bestuursmodel en heldere communicatie haar doelstellingen zal realiseren. 

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan door mij gebeld of gemaild voor een eerste inventarisatie van uw wensen.