|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Dit is wat de projectontwikkelaar van mij met Pre6 mag verwachten

Projectontwikkelaar

Als ontwikkelaar van bouwprojecten krijgt u zonder twijfel te maken met het splitsen van gebouwen in appartementsrechten. Het vanaf de basis goed inrichten van een Vereniging van Eigenaars bepaalt in belangrijke mate de gebruiksbeleving van het complex. En daarmee ook de marktwaarde op termijn.

Voor het efficiënt opzetten van een VvE is veel ervaring en gespecialiseerde kennis nodig. Daar waar die niet in huis is, zal de notaris die de splitsing verzorgt u adviseren. Ervaring heeft mij geleerd, dat er situaties zijn waarin de splitsing op papier klopt, maar er in de praktijk behoefte blijkt aan verbetering. Een lastige en vaak kostbare zaak. 

Met de 11 jaar VvE ervaring waarover ik beschik, kan ik u bijstaan in het splitsingsproces. Bij voorkeur al in de conceptfase van het voorgenomen plan. Samen met u zal dan een voor de notaris geschikt programma van eisen worden opgesteld. Gestoeld op gebruikerservaringen in gelijksoortige projecten.

Tevens zal ik u als eerste bestuurder helpen bij de operationele opstart van de nieuwe Vereniging van Eigenaars en bij het inrichten en trainen van een intern VvE bestuur. Ik treed terug zodra de VvE bestuurlijk selfsupporting is en zowel bestuur als beheer goed zijn geregeld.  

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan door mij gebeld of gemaild voor een eerste inventarisatie van uw wensen.