|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Dit is wat ik met Pre6 de notaris bied

De notaris

Als notaris bent ú de specialist op het gebied van het splitsen van gebouwen in appartementsrechten. Het vanaf de basis goed inrichten van een Vereniging van Eigenaars bepaalt in belangrijke mate de gebruiksbeleving van het complex. En daarmee ook de marktwaarde op termijn. Voor vastgoedontwikkelaars of woningcorporaties die gaan uitponden een belangrijke voorwaarde bij de voorgenomen splitsing.

U baseert uw werk zorgvuldig op de bij u bekende wet- en regelgeving en de bestuurlijke aspecten die zijn neergelegd in het wetboek, het modelreglement en de splitsingsakte die u gaat opstellen. Er zijn echter situaties, waarin de splitsing op papier klopt, maar er in de praktijk behoefte blijkt aan verbetering. Een lastige en vaak kostbare zaak.  

Met de ruime ervaring waarover ik beschik, zal ik u met Pre6 bijstaan in het splitsingsproces. Bij voorkeur al vanaf de conceptfase van het voorgenomen en bij u aangeboden plan. Samen met u kan een voor de splitsende partij werkbare akte worden opgesteld, mede gestoeld op mijn gebruikerservaringen in gelijksoortige projecten.

En als dat uw opdrachtgever helpt, zal ik met Pre6 als eerste bestuurder de operationele opstart van de nieuwe Vereniging van Eigenaars begeleiden. Oplevering van de algemene ruimten, het opstellen van een realistische startbegroting en het inrichten en trainen van een intern VvE bestuur behoren dan tot mijn taken. Ik treed terug zodra de VvE bestuurlijk selfsupporting is en zowel bestuur als (extern) beheer goed zijn geregeld.

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan door mij gebeld of gemaild voor een eerste inventarisatie van uw wensen.