|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Dit is wat ik met Pre6 het bestuur van de VvE bied

De uitwerking voor het bestuur

Zoals ik u bij de introductie al vertelde, stel ik op het speelveld waar wet- en regelgeving, bouwkunde en financieel beheer samenkomen de mens centraal. Het gaat immers om bewoners die met elkaar in elk geval één ding gemeen hebben: de verantwoordelijkheid om het gedeeld gebouw waarin men mede-eigenaar of gebruiker is in goede staat én leefbaar te houden. 

Als geen ander weet u, dat dit veel vergt van een bestuur. Met mijn ruime ervaring op het gebied van VvE management haalt de vereniging tijdelijk een ervaren partij in huis die zal helpen bij het realiseren van de beoogde doelstellingen. Met Pre6 ben ik géén extern VvE beheerder en treed ook niet in haar plaats. Ik kies positie naast het bestuur of, waar gewenst, als tijdelijk bestuurder.

Maar ook dáár waar sprake is van een verdeeld bestuur of een conflict met eigenaren kan ik u met raad en daad terzijde staan. Conflicten zijn veelal terug te voeren op communicatie, of juist het gebrek daaraan. Het is dus zaak om te weten hoe je het best met elkaar in dialoog kunt gaan. In NLP (neuro linguïstisch programmeren) vond ik vertrekpunten en hulpmiddelen om mijzelf verder te bekwamen op dat gebied.

Speciaal om u met Pre6 vakkundig te kunnen ondersteunen, volgde ik aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam de opleidingen NLP Practitioner en Master Practitioner. Met de daar verworven kennis en vaardigheden ben ik in staat om u effectief bij te staan bij het creëren van de oplossing(en).  

Bij de bepaling van het tarief wordt gekeken naar de bestuurlijke taken die zijn vastgelegd in het modelreglement en de splitsingsakte. Samen met de vergadering van eigenaars of het - al dan niet nog voltallig - bestuur wordt een keuze gemaakt uit de door mij te realiseren activiteiten.   

Door mijn taken zorgvuldig en specifiek te definiëren en vast te leggen, ontstaat een solide basis voor samenwerking. Daarop kunt u altijd terugvallen.


Het trainen en coachen van bestuurders, ondernemers en op klant-contact gerichte medewerkers bied ik aan onder het label 'Alterum'. Ik nodig u graag uit om eens te onderzoeken op de website van Alterum of hier ook voor ú een passende module beschikbaar is. Overigens is maatwerk altijd mogelijk. 

 

 

 

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan gebeld voor een eerste inventarisatie van uw wensen.