Deskundig advies en VvE beheer in Nederland

Contact opnemen

Adviseur

Op het kruispunt van wet- en regelgeving, bouwkunde en financieel beheer staat de mens centraal. Als notaris begrijp ik de verantwoordelijkheid van bewoners om hun gedeelde gebouw in goede staat en leefbaar te houden.

 

Met mijn uitgebreide ervaring in VvE management bied ik tijdelijke ondersteuning om uw doelstellingen te bereiken. Pre6 fungeert niet als externe VvE beheerder; ik werk naast uw bestuur of als interim bestuurder, afhankelijk van uw behoeften.

 

Als adviseur of interim bestuurder help ik VvE's op te starten of het bestuursproces te herstellen. Ik ondersteun eigenaren om geschikte kandidaten voor bestuursfuncties voor te dragen, strevend naar zelfvoorzienend bestuur voor uw vereniging.

Notaris

Als notaris bent ú de specialist op het gebied van het splitsen van gebouwen in appartementsrechten. Het vanaf de basis goed inrichten van een Vereniging van Eigenaars bepaalt in belangrijke mate de gebruiksbeleving van het complex. En daarmee ook de marktwaarde op termijn. Voor vastgoedontwikkelaars of woningcorporaties die gaan uitponden een belangrijke voorwaarde bij de voorgenomen splitsing.

 

U baseert uw werk zorgvuldig op de bij u bekende wet- en regelgeving en de bestuurlijke aspecten die zijn neergelegd in het wetboek, het modelreglement en de splitsingsakte die u gaat opstellen. Er zijn echter situaties, waarin de splitsing op papier klopt, maar er in de praktijk behoefte blijkt aan verbetering. Een lastige en vaak kostbare zaak.

Met de ruime ervaring waarover ik beschik, zal ik u met Pre6 bijstaan in het splitsingsproces. Bij voorkeur al vanaf de conceptfase van het voorgenomen en bij u aangeboden plan. Samen met u kan een voor de splitsende partij werkbare akte worden opgesteld, mede gestoeld op mijn gebruikerservaringen in gelijksoortige projecten.

 

En als dat uw opdrachtgever helpt, zal ik met Pre6 als eerste bestuurder de operationele opstart van de nieuwe Vereniging van Eigenaars begeleiden. Oplevering van de algemene ruimten, het opstellen van een realistische startbegroting en het inrichten en trainen van een intern VvE bestuur behoren dan tot mijn taken. Ik treed terug zodra de VvE bestuurlijk selfsupporting is en zowel bestuur als (extern) beheer goed zijn geregeld.

VvE beheerder

Sommige VvE beheerkantoren nemen bij bestuursproblemen zelf de rol van bestuurder op zich, vaak als 'extra dienst' vanuit een lopende beheerovereenkomst. Veel andere kantoren vermijden dit echter. Het is immers niet geloofwaardig om werk uit te voeren voor een VvE en tegelijkertijd de kwaliteit ervan te controleren wanneer je zelf het bestuur daarvoor hebt ingeschakeld. VvE beheerkantoren die hun werkzaamheden uitvoeren volgens de BRL 5016 norm, houden zich hier verre van.

 

U begrijpt als geen ander dat een sterk en neutraal bestuur cruciaal is voor doeltreffend beheer. Met Pre6 bied ik een ervaren partner die u en de eigenaren zal bijstaan bij het realiseren van hun doelstellingen. Ik ben met  Pre6 geen externe VvE beheerder en vervang uw positie niet. Ik kies ervoor om naast het bestuur te staan of indien gewenst, als tijdelijk bestuurder op te treden.

 

Door Pre6 aan uw productportfolio toe te voegen, biedt u uw klanten een extra service. Dat zal zeker gewaardeerd worden.

Pre6

Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel advies en ondersteuning!

Contact