|  Pre6  |  bestuur van buiten  | voor de VvE  
'waar het om mensen gaat'

Welkom bij Pre6: extern bestuur, advies en coaching voor de VvE


Als adviseur of tijdelijk extern bestuurder van uw VvE help ik u om het bestuursproces van de Vereniging van Eigenaars op te starten of weer op gang te brengen. Bovendien zet ik mij gedurende mijn interim bestuursperiode in om voor bestuursfuncties capabele eigenaren op weg te helpen naar een formele kandidaatstelling. Mijn doel is om de vereniging qua bestuur uiteindelijk selfsupporting te laten zijn. 

Door mijn taken zorgvuldig en specifiek te definiëren en vast te leggen, ontstaat een solide basis voor samenwerking. Daarop kunt u altijd terugvallen.Herkent u één van de volgende problemen in uw VvE? 

a.     Uw Vereniging van Eigenaars heeft geen bestuur.

b.     De functie van VvE voorzitter is nog steeds niet ingevuld.

c.     Er is geen interesse in het opvolgen van de al lang actieve voorzitter.

d.     Als grooteigenaar bent u noodgedwongen bestuurder.

e.     U ontwikkelt een wooncomplex, maar heeft nog geen VvE bestuur.

f.      U gaat een bestaand gebouw splitsen en zoekt hiervoor expertise.    


Het antwoord

Onder het label Pre6 ontwikkelde ik een zestal oplossingen voor bestuursproblemen bij Verenigingen van Eigenaars: 

1  Het tijdelijk besturen van Verenigingen van Eigenaars als voorzitter of bestuurder met mandaat.

2  De inzet als strategisch bestuurder van Verenigingen van Eigenaars in situaties waarin de grooteigenaar (noodgedwongen) zelf bestuurder is.

3  De inzet als bestuurder van Verenigingen van Eigenaars in situaties waarin de grooteigenaar behoefte heeft aan gedelegeerd bestuur.

4  Het voor projectontwikkelaars als eerste bestuurder helpen opstarten van nieuwe Verenigingen van Eigenaars en het inrichten en trainen van een intern VvE bestuur.

5  Als specialist op het gebied van VvE management u en de notaris bijstaan met praktijkervaring op het gebied van wet- en regelgeving en de bestuurlijke aspecten die zijn neergelegd in het modelreglement en de splitsingsakte.

6  Voor bestuursfuncties capabele, maar hiervoor ‘geremde’ VvE eigenaren trainen om de blokkade(s) voor een bestuursfunctie weg te nemen.


De uitwerking

Op het speelveld waar wet- en regelgeving, bouwkunde en financieel beheer samenkomen, stel ik de mens centraal. Het gaat immers om bewoners die met elkaar in elk geval één ding gemeen hebben: de verantwoordelijkheid om het gedeeld gebouw waarin men mede-eigenaar of gebruiker is in goede staat én leefbaar te houden. 

Dat vergt veel van een bestuur. Met mijn ruime ervaring op het gebied van VvE management haalt de vereniging tijdelijk een ervaren partij in huis die zal helpen bij het realiseren van de beoogde doelstellingen. Met Pre6 ben ik géén extern VvE beheerder en treedt ook niet in haar plaats. Ik kies positie naast het bestuur of, waar gewenst, als tijdelijk bestuurder.

Bij de bepaling van het tarief wordt gekeken naar de bestuurlijke taken die zijn vastgelegd in het modelreglement en de splitsingsakte. Samen met de vergadering van eigenaren of het - al dan niet nog voltallig - bestuur wordt een keuze gemaakt uit de door mij te realiseren activiteiten. 

Interesse? Gebruik dan het contactformulier elders op de website. U wordt dan door mij gebeld of gemaild voor een eerste inventarisatie van uw wensen.